martes, 6 de agosto de 2019

Martes, 6 de Agosto

Valle de Esteban

Umbría
sequía,
solano...

Paleta
completa:
verano.