lunes, 22 de abril de 2013

"Se neste país non te chaman facha, non es ninguén"

  

Os políticos reflicten a sociedade que somos?
Manuel Manquiña.- Si, claro. Noutras reunións, outro pon a caldo a Bárcenas. E volvo quedar mirando e dígolle: “Pero ti debes a Facenda 50.000 euros. De que me estás falando?” Esa pasta é de todos nós e gastáchela en perica e whisky. De que me falas? Somos expertos en ver a palla no ollo alleo e non vemos a viga no propio.