martes, 22 de junio de 2021

Aleluyas de Cataluña
1. D'un malefici gitano / va néixer Queipo de LLano 2. Com que va néixer enfollit / a sa mare arrencà un pit 3.Tenia la sang maleïda / i a guitzes matà la dida 4. Barallant-se amb els vailets / els clavava ganivets 5. A estudi era el més destre / a mossegar el senyor mestre 6. Portat del seu mal instint / feia campana sovint 7. Va començar la carrera / amb una gran borratxera 8. Es va tornar més ximplet / així que va ser cadet  9. Veu la primera xicota / i es torna més idiota 10. Com que al joc era un trampós / el tanquen al calabós 11. Així que arriba a la quinta / ja té deu raspes encinta 12. Continua bevent vi / i fent cara de botxí 13. Pels cabarets marca el xotis / i li estiren els bigotis 14. Quan arriba a capità / és ase i sap de bramar 15. Guanya cada dia estrelles / en la lluita amb les femelles 16. Criminal i calavera / fa lluïda la carrera 17. En defensa del "rei d'oros" / l'envien a matar moros 18. Ruc, covard i presumit / escanya mores al lit 19. Ve la República i calla / com tot general canalla 20. Pel deu d'agost, en perill / s'amaga com un conill 21. Així que pugen les dretes / prepara les escopetes 22. Com tot general malvat / vol manar i no ésser manat 23. Va preparant "l'artimanya" / d'ésser salvador d'Espanya 24. Té tractes amb Fanjul / feixista i general ful 25. Amb Gil i Calvo Sotelo / comparteixen el "xarel'lo" 26. Lerroux sempre el deixa fer / mentre li donin calé 27. Els bisbes riuen contents / i omplen d'armes els convents 28. Ell, feixista decidit, / conspira de dia i nit 29. El cinquè "No mataràs" / va amb el fusell sota el braç 30. Pel dinou de juliol / feixistes de panxa al sol 31. Queipo, FRanco i Cabanelles / volen guanyar bous i esquelles 32. Borratxo de "manzanilla" / s'apodera de Sevilla 33. Per la ràdio cada nit / brama com un maleït 34. Sovint la ràdio s'encalla / i la va untant de "cazalla" 35. Quan el vi amb la por li bull / acluca una mica l'ull 36. L'engoleix a raig d'ampolla / i quan camina trontolla 37. Parla d'andaluses "guapes" / i les busca a quatre grapes 38. Pels "soldaditos", si guanya / promet les dones d'Espanya 39. Quan del vi devé enfolit / somnia que entra a Madrid 40. Voltat d'estranya "gardunya" / voldría entrar a Catalunya 41. Amb el Terç i els musulmans / vol menjar-se els catalans 42. Però no ha guanyat cap batalla / i aquesta també li falla 43. Veu venir la mala fi / i vol oblidar-la amb vi 44. Ja porta l'ànima en pena / de tants morts com duu a l'esquena 45. Viurà les hores darreres / dintre una gàbia de feres 46. L'ensenyaran a pesseta / i bramarà una miqueta 47. La República ha traït / i n'estarà penedit 48. Passarà turments fanàstics / fent la fi del caga-elàstics

Edició del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya